Vyhláška č. 27/1974 Sb.Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-27
Částka 3/1974
Platnost od 28.03.1974
Účinnost od 28.03.1974
Aktuální znění 28.03.1974

27

VYHLÁŠKA

Rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně

ze dne 15. ledna 1974,

kterou se určuje další městský národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně


§ 1

Rada Jihomoravského krajského národního výboru v Brně určuje podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu,

Městský národní výbor ve Velkých Opatovicích, okres Blansko, stavebním úřadem I. stupně.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Tajemník:

Šlégl v. r.

Předseda:

Vávra v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
87/1958 Sb. Zákon o stavebním řádu
Je odkazován z
o6/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
105/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
o3/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o14/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c25/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c27/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c51/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Odkazuje na
87/1958 Sb. Zákon o stavebním řádu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.03.1974 Aktuální znění (exportováno 17.06.2021 04:01)
0. 28.03.1974 Vyhlášené znění