Zákon č. 135/1974 Sb.Zákon Slovenské národní rady o státní správě ve vodním hospodářství

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-135
Částka 26/1974
Platnost od 23.12.1974
Účinnost od 01.04.1975
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 01.04.1975 - 01.01.1993

135

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 19. prosince 1974

o státní správě ve vodním hospodářství

Účinnost: 1. dubna 1975

Platnost: 23. prosince 1974

Uveřejněno v: čá 26/1974 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
66/1982 Sb. Zásady kontroly v národním hospodářství a ve státní správě, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 14. dubna 1982 č. 108, usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 12. května 1982 č. 139 a usnesením vlády Slovenské socialistické republiky ze dne 28. dubna 1982 č. 129
105/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
68/1979 Sb. Zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
o6/c30/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
26/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1975 - 01.01.1993
0. 23.12.1974 Vyhlášené znění