Zákon č. 134/1974 Sb.Zákon Slovenské národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-134
Částka 26/1974
Platnost od 23.12.1974
Účinnost od 01.01.1975
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 01.01.1975 - 01.01.1993

134

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 19. prosince 1974

o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani

Účinnost: 1. ledna 1975

Platnost: 23. prosince 1974

Uveřejněno v: čá 26/1974 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
112/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení cen
Odkazuje na
26/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů
143/1961 Sb. Zákon o domovní dani

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1975 - 01.01.1993
0. 23.12.1974 Vyhlášené znění