Zákon č. 132/1974 Sb.Zákon České národní rady o Novinářské ceně Jana Švermy

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-132
Částka 25/1974
Platnost od 22.12.1974
Účinnost od 01.01.1975
Zrušeno k 20.03.1991 (81/1991 Sb.)
Minulé znění 01.01.1975 - 19.03.1991

132

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1974

o Novinářské ceně Jana Švermy

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Zřizuje se Novinářská cena Jana Švermy, (dále jen "Novinářská cena") jako projev čestného uznání jednotlivcům nebo kolektivům za významnou novinářskou a publicistickou činnost nebo za celoživotní práci v těchto oblastech, kterou v České socialistické republice výrazně přispěli k uskutečnění ideí marxismu-leninismu, proletářského internacionalismu, budování socialismu a boje za mír.

§ 2

Novinářskou cenu uděluje každoročně předsednictvo České národní rady ke Dni tisku dne 21. září na návrh vlády České socialistické republiky.

§ 3

(1) Poradním orgánem vlády pro posouzení podnětů orgánů, organizací, institucí nebo jednotlivců na udělení Novinářské ceny je Výbor pro Novinářskou cenu Jana Švermy (dále jen "Výbor").

(2) Předsedu a členy Výboru jmenuje a odvolává vláda.

§ 4

(1) Vyznamenaným přísluší čestný titul "Nositel Novinářské ceny Jana Švermy"; dostanou listinu o udělení této ceny a jsou oprávněni nosit stužku symbolizující Novinářskou cenu.

(2) Vyznamenaným kolektivům náleží čestný titul "Nositel Novinářské ceny Jana Švermy"; dostanou listinu o udělení této ceny.

(3) S udělením Novinářské ceny je spojena odměna.

§ 5

Náležitosti návrhů na udělení Novinářské ceny, způsob jejich předkládání a projednávání, podrobnosti o udělování Novinářské ceny, dále výši odměny, vykonávání oprávnění podle § 4, uděluje-li se Novinářská cena kolektivu, a organizaci Výboru upraví statut Novinářské ceny, který schvaluje vláda.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975.


Voleník v. r.

Korčák v. r.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
81/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se zrušují zákon České národní rady č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky, a zákon České národní rady č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy
Je odkazován z
81/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se zrušují zákon České národní rady č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky, a zákon České národní rady č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1975 - 19.03.1991
0. 22.12.1974 Vyhlášené znění