Vyhláška č. 111/1974 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1975

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-111
Částka 20/1974
Platnost od 16.11.1974
Účinnost od 01.01.1975
Zrušeno k 16.09.1975
Minulé znění 01.01.1975 - 15.09.1975

111

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky

ze dne 11. října 1974

o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1975

Účinnost: 1. ledna 1975

Platnost: 16. listopadu 1974

Uveřejněno v: čá 20/1974 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
99/1975 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 111/1974 Sb., o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1975
Odkazuje na
20/1974 Sb. Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a dalších orgánů velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1975 - 15.09.1975
0. 16.11.1974 Vyhlášené znění