Vyhláška č. 110/1974 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-110
Částka 20/1974
Platnost od 16.11.1974
Účinnost od 01.01.1975
Zrušeno k 12.12.1991
Minulé znění 01.01.1975 - 11.12.1991

110

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky

ze dne 8. října 1974

kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření sběrnými suroviny

Účinnost: 1. ledna 1975

Platnost: 16. listopadu 1974

Uveřejněno v: čá 20/1974 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
24/1983 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky sběrných surovin
Odkazuje na
20/1974 Sb. Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a dalších orgánů velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy
12/1972 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o hospodaření sběrnými surovinami

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1975 - 11.12.1991
0. 16.11.1974 Vyhlášené znění