Vyhláška č. 109/1974 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-109
Částka 20/1974
Platnost od 16.11.1974
Účinnost od 01.01.1975
Aktuální znění 01.01.1975

109

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra České socialistické republiky

ze dne 8. října 1974,

kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví v dohodě s ostatními zúčastněnými orgány podle § 6 vládního nařízení č. 68/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami:


Čl. I

Vyhláška č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, se mění takto:

V § 1 odst. 2 se vypouští ustanovení pod písm. k) a další ustanovení tohoto odstavce se označují písmeny k) až n).


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975.


Ministr:

Ing. Jung v. r.

Souvislosti

Mění
118/1971 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o hospodaření sběrnými surovinami
Je odkazován z
336/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu dovozu sběrového papíru
24/1983 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky sběrných surovin
Odkazuje na
118/1971 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o hospodaření sběrnými surovinami
68/1960 Sb. Vládní nařízení o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1975 Aktuální znění (exportováno 27.02.2021 23:10)
0. 16.11.1974 Vyhlášené znění