Usnesení č. 1/1974 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 57 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1974-1
Částka 1/1974
Platnost od 13.02.1974
Účinnost od 13.02.1974
Aktuální znění 13.02.1974

1

USNESENÍ

předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

ze dne 30. ledna 1974

o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 57 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

Předsednictvo Federálního shromáždění vyhlašuje podle čl. 59 ústavního zákona o československé federaci a podle § 50 zákona č. 44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, doplňovací volby ve volebním obvodu č. 57 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění na sobotu dne 30. března 1974.

Indra v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
11/1974 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu geodézie a kartografie o geodetických pracích ve výstavbě
9/1974 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Vihorlat
8/1974 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Veľká Fatra
Odkazuje na
44/1971 Sb. Zákon o volbách do Federálního shromáždění
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.02.1974 Aktuální znění (exportováno 06.06.2020 20:42)
0. 13.02.1974 Vyhlášené znění