Oznámení č. o1/c41/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1973-c41-o1
Částka 41/1973
Platnost od 27.12.1973
Vyhlášené znění 27.12.1973

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo financí České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, pod čj. 242/29 924/1973 dne 17. prosince 1973 výnos, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva financí ČSR ze dne 22. ledna 1969 čj. 242/2624/1969, o úpravě platových poměrů pracovníků České státní pojišťovny, ve znění výnosu ze dne 23. prosince 1971 čj. 242/40 793/1971.

Výnos nabude účinnosti dnem 1. ledna 1974 a lze do něho nahlédnout v oddělení 242 ministerstva financí ČSR a na generálním ředitelství, oblastních závodech a pobočkách České státní pojišťovny.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 27.12.1973 Vyhlášené znění