Oznámení č. o9/c37/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1973-c37-o9
Částka 37/1973
Platnost od 06.12.1973
Účinnost od 06.12.1973
Aktuální znění 06.12.1973

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí SSR a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků školství a vědy podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb. výnos ze dne 15. srpna 1973 čj. 9500/1973-VIII/2, kterým se mění a doplňuje platový řád pro provozní a technickohospodářské pracovníky ve školách a ve výchovných zařízeních v působnosti ministerstva školství Slovenské socialistické republiky. Součástí výnosu je příloha „Nomenklatura funkcí a základních platů pracovníků na školách a ve výchovných zařízeních“.

Výnosem se zrušují

— výnos ze dne 16. ledna 1969 čj. 157/1969 o změně platového řádu pro provozní a technickohospodářské pracovníky ve školách a ve výchovných zařízeních v oboru působnosti ministerstva školství SSR (časopis „Zvesti MŠ a MK SSR“ 1969, sešit č. 5-6 reg. v částce 31/1969 Sb.),

— výnos ze dne 29. dubna 1971 čj. 5920/1971-VIII/2, kterým se mění a doplňuje platový řád pro provozní a technickohospodářské pracovníky ve školách a ve výchovných zařízeních v oboru působností ministerstva školství Slovenské socialistické republiky (časopis „Zvesti MŠ a MK SSR“ 1971, sešit č. 8-10),

— výnos ze dne 31. srpna 1972 čj. 9700/1972-VIII/2, kterou se mění a doplňuje platový řád pro provozní a technickohospodářské pracovníky ve školách a ve výchovných zařízeních v oboru působnosti ministerstva školství Slovenské socialistické republiky (časopis „Zvesti MŠ a MK SSR“ 1972, sešit č. 10, reg. v částce 24/1972 Sb.)

Výnos je uveřejněn v časopise „Zvesti MŠ s MK SSR“ v sešitě 10 ze dne 31. října 1973; lze do něj nahlédnout ve všech odborech školství ONV a KNV a NV hlavního města SSR Bratislavy a na ministerstvu školství SSR.

Souvislosti

Mění
o1/c24/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c31/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 06.12.1973 Aktuální znění (exportováno 28.11.2020 03:18)
0. 06.12.1973 Vyhlášené znění