Oznámení č. o2/c26/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1973-c26-o2
Částka 26/1973
Platnost od 22.08.1973
Účinnost od 01.04.1973
Aktuální znění 16.01.1992

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo:

1. podle § 68 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, a § 10 odst. 2 vyhl. č. 158/1970 Sb., ve znění vyhl. č. 165/1971 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce, v dohodě s ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství a se souhlasem ministerstva financí ČSR a ministerstva práce a sociálních věcí ČSR směrnice ze dne 27. 12. 1972 čj. 57 771/4487/OE/72, jimiž se stanoví pravidla pro přepočet absolutní výše mzdových prostředků příspěvkových organizací vodního hospodářství řízených národními výbory.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1973. Jsou publikovány ve Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, částka 9/1973, pod poř. číslem 9;

Do obojích směrnic lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a v odborech vodního a lesního hospodářství a zemědělství krajských a okresních národních výborů.

Souvislosti

Je měněn
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
Odkazuje na
165/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 158/1970 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce
158/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
69/1967 Sb. Zákon o národních výborech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 16.01.1992 1/1992 Sb. Aktuální znění (exportováno 23.01.2020 06:17)
1. 01.04.1973 - 15.01.1992
0. 01.04.1973 Vyhlášené znění