Oznámení č. o7/c12/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1973-c12-o7
Částka 12/1973
Platnost od 27.04.1973
Účinnost od 01.11.1972
Zrušeno k 01.07.1983 (o5/c25/1983 Sb.)
Minulé znění 01.11.1972 - 30.06.1983

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 40 odst. 4 vlád. nař. č. 66/1965 Sb. v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a s ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků v dřevoprůmyslu, lesním a vodním hospodářství směrnici pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků ze dne 24. května 1972 čj. 16 190/72/TO/5.

Směrnice nabyla účinností dnem 1. listopadu 1972. Je publikována ve Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, částka 6/1972, pod poř. číslem 7.

Do směrnice lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a v odborech vodního a lesního hospodářství a zemědělství krajských a okresních národních výborů.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
o5/c25/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
66/1965 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákoník práce

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.11.1972 - 30.06.1983
0. 01.11.1972 Vyhlášené znění