Oznámení č. o3/c10/1973 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1973-c10-o3
Částka 10/1973
Platnost od 06.04.1973
Účinnost od 01.01.1973
Zrušeno k 01.01.1974
Minulé znění 01.01.1973 - 31.12.1973

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 12. prosince 1972 byl mezi zástupci vlády Československé socialistické republiky a vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Londýně podepsán Protokol podle článku 2 odstavce 2 Dlouhodobé obchodní dohody mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska ze dne 27. června 1972.

Protokol vstoupil v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1973 do dne 31. prosince 1973.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1973 - 31.12.1973
0. 01.01.1973 Vyhlášené znění