Oznámení č. o14/c1/1973 Sb.Oznámení o vydání mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1973-c1-o14
Částka 1/1973
Platnost od 15.01.1973
Účinnost od 01.01.1973
Aktuální znění 01.01.1973

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že při příležitosti jednání československo-rakouské smíšené komise ve Vídni dne 7. listopadu 1972 byl mezi ministrem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem obchodu, živností a průmyslu Rakouské republiky podepsán Protokol, který podle ustanovení svého článku II vstoupil spolu s přílohami v platnost dnem 1. ledna 3973.

Text Protokolu je uložen v archívu federálního ministerstva zahraničních věcí.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1973 Aktuální znění (exportováno 02.12.2020 07:44)
0. 01.01.1973 Vyhlášené znění