Vyhláška č. 8/1973 Sb.Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1973-8
Částka 3/1973
Platnost od 09.02.1973
Účinnost od 01.03.1973
Aktuální znění 01.03.1973

8

VYHLÁŠKA

Rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni

ze dne 16. ledna 1973,

kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem


§ 1

Rada Západočeského krajského národního výboru v Plzni určuje podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, stavebním úřadem

Městský národní výbor v Toužimi, okres Karlovy Vary.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1973.


Tajemník:

Milsimr v. r.

Předseda:

Starý v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
o2/c1/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
161/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
22/1973 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o podnikových archivech
Odkazuje na
87/1958 Sb. Zákon o stavebním řádu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.03.1973 Aktuální znění (exportováno 09.07.2020 03:39)
0. 09.02.1973 Vyhlášené znění