Oznámení č. o11/c8/1972 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-c8-o11
Částka 8/1972
Platnost od 28.04.1972
Vyhlášené znění 28.04.1972

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 3. prosince 1971 byly v Budapešti podepsány:

a) Dohoda o vědeckotechnické spolupráci na problému „Technické, ekonomické a technologické základy kontejnerového dopravního systému členských států RVHP pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu a

b) Dohoda o vědeckotechnické spolupráci na problému „Použití výpočetní techniky a matematických metod v dopravě".

Ověřené kopie výše uvedených smluvních dokumentů jsou uloženy v archívu federálního ministerstva zahraničních věcí.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 28.04.1972 Vyhlášené znění