Oznámení č. o7/c6/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-c6-o7
Částka 6/1972
Platnost od 28.03.1972
Vyhlášené znění 28.03.1972

Ministerstvo průmyslu České socialistické republiky

vydalo podle § 239 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 153/1969 Sb. v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a v dohodě s příslušnými ústředními výbory odborových svazů výnos č. 5/1971 ze dne 1. 12. 1971, kterým se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v organizacích ministerstva průmyslu ČSR.

Výnos se vztahuje na uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr organizacemi podřízenými ministerstvu průmyslu ČSR a na udělování souhlasu pracovníkům organizací k dohodám uzavíraným s jinými organizacemi.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972 a byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva průmyslu České socialistické republiky, částka 16/1971.

Do výnosu je možno nahlédnout na ministerstvu průmyslu ČSR a ve všech organizacích tomuto ministerstvu podřízených.

Souvislosti

Odkazuje na
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 28.03.1972 Vyhlášené znění