Oznámení č. o5/c6/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-c6-o5
Částka 6/1972
Platnost od 28.03.1972
Vyhlášené znění 28.03.1972

Ministr vnitra Československé socialistické republiky

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a § 37 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 158/1970 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu dne 17. ledna 1972 rozkaz č. 2 o mzdové preferenci pracovníků Stavební výroby federálního ministerstva vnitra.

Rozkaz ministra vnitra ČSSR nabyl účinnosti dnem vydání. Lze do něho nahlédnout ve federálním ministerstvu vnitra.

Souvislosti

Odkazuje na
158/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 28.03.1972 Vyhlášené znění