Oznámení č. o1/c6/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-c6-o1
Částka 6/1972
Platnost od 28.03.1972
Vyhlášené znění 28.03.1972

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministr financí Československé socialistické republiky

vyhlásil dne 11. 1. 1972 pod čj. XIII/3-24 944/71 prodloužení platnosti zásad pro stanovení výše náhrady za účast na vládních úvěrech

Náhrada se vztahuje na dodávky v rámci vládních úvěrů financovaných ze státního rozpočtu s výjimkou některých účelových úvěrů

Do zásad pro výpočet a odvod náhrady lze nahlédnout v Československé obchodní bance, a. s., federálním ministerstvu zahraničního obchodu, ve federálním ministerstvu financí a v ministerstvech financí ČSR a SSR.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 28.03.1972 Vyhlášené znění