Oznámení č. o4/c4/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-c4-o4
Částka 4/1972
Platnost od 28.02.1972
Účinnost od 01.10.1971
Aktuální znění 01.10.1971

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem spravedlnosti ČSR a s Generální prokuraturou ČSR podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice čj. LP-211.8-29.7.71 ze dne 28. 9. 1971 o změně podmínek pro mimořádné odnímání tkání a orgánů z těl mrtvých. Těmito směrnicemi se mění směrnice ministerstva zdravotnictví č. 5/1968 Věstníku MZ, o podmínkách pro mimořádné případy odnímání tkání a orgánů z těl mrtvých, a to tak, že se rozšiřuje okruh zdravotnických zařízení, v nichž lze odnímat tkáně a orgány z těl mrtvých.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. října 1971.

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR pod č. 21 (částka 12/1971) a je možno do nich nahlédnout v ÚNZ, na odborech zdravotnictví NV a na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

Souvislosti

Mění
o2/c14/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.1971 Aktuální znění (exportováno 29.01.2020 13:01)
0. 01.10.1971 Vyhlášené znění