Oznámení č. o5/c29/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-c29-o5
Částka 29/1972
Platnost od 15.12.1972
Vyhlášené znění 15.12.1972

Ústřední ředitel Československého filmu

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 4 odst. 3 vládního nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Čs. filmu, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos č. 29 ze dne 1. 11. 1972 o úpravě platových poměrů pracovníků při tvorbě hraných filmů v Českém filmu.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1972.

Do výnosu je možno nahlédnout u Ústředního ředitelství Čs. filmu v Praze nebo u ředitelství Filmového studia Barrandov.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
13/1962 Sb. Vládní nařízení o nové organizaci Československého filmu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 15.12.1972 Vyhlášené znění