Oznámení č. o10/c19/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-c19-o10
Částka 19/1972
Platnost od 11.09.1972
Účinnost od 01.08.1972
Zrušeno k 01.07.1988 (o8/c4/1988 Sb.)
Minulé znění 01.08.1972 - 30.06.1988

Český úřad geodetický a kartografický

v součinnosti s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR, ministerstvem financí ČSR a ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu vydal podle § 40 odst. 4 vládního nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, dne 17. července 1972 pod č. 1045/1972-1 směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků pracovníkům resortu Českého úřadu geodetického a kartografického.

Směrnice nabývají účinnosti, dnem 1. srpna 1972. Je možno do nich nahlédnout u Českého úřadu geodetického a kartografického a u krajských geodetických a kartografických správ.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
o8/c4/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
66/1965 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákoník práce
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.1972 - 30.06.1988
0. 01.08.1972 Vyhlášené znění