Oznámení č. o19/c16/1972 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-c16-o19
Částka 16/1972
Platnost od 08.08.1972
Účinnost od 13.03.1972
Aktuální znění 13.03.1972

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 11. října 1971 byl v Praze podepsán Protokol o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií na rok 1972. Na základě výměny nót vstoupil Protokol v platnost dnem 13. března 1972;

dne 10. března 1972 byl v Praze podepsán Dodatkový protokol k Dohodě o výměně zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou ze dne 3. července 1959, který upravuje výměnu zboží v roce 1972.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.03.1972 Aktuální znění (exportováno 05.06.2020 09:38)
0. 13.03.1972 Vyhlášené znění