Oznámení č. o8/c12/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-c12-o8
Částka 12/1972
Platnost od 26.06.1972
Účinnost od 01.04.1972
Zrušeno k 01.10.1981 (o6/c24/1981 Sb.)
Minulé znění 01.04.1972 - 30.09.1981

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 239 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. ve znění zákona č. 153/1969 Sb. v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 24. února 1972 čj. MH/4-197/1972, kterým se vydávají podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v organizacích místního hospodářství.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1972 a je uveřejněn v Provozním zpravodajství č. 10 až 11/1972. Lze do něho nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky - Správě pro místní hospodářství, v příslušných odborech národních výborů, i v organizacích místního hospodářství.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
o6/c24/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1972 - 30.09.1981
0. 01.04.1972 Vyhlášené znění