Oznámení č. o3/c12/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-c12-o3
Částka 12/1972
Platnost od 26.06.1972
Vyhlášené znění 26.06.1972

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

schválilo dne 14. března 1972 pod čj. F III/1-2011/72-5035 resortní seznam zaměstnání ve Svazarmu, zařazených do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, který je v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/1964 Sb. a vládní vyhlášky č. 107/1964 Sb.

Seznam je uveřejněn ve Věstníku ekonomického úseku FV Svazarmu ČSSR č. 3/1972, nabývá účinnosti dnem schválení a je k nahlédnutí na FV Svazarmu ČSSR - Opletalova č. 29, Praha 1 - kádrové a osobní oddělení.

Souvislosti

Odkazuje na
107/1964 Sb. Vládní vyhláška o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
101/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 26.06.1972 Vyhlášené znění