Oznámení č. o1/c12/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-c12-o1
Částka 12/1972
Platnost od 26.06.1972
Účinnost od 01.01.1972
Zrušeno k 01.09.1983 (o5/c14/1983 Sb.)
Minulé znění 01.01.1972 - 31.08.1983

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo národní obrany, ministerstvo školství ČSR a ministerstvo školství SSR

vydala pod značkou Škol-1-6 předpis nazvaný „Vojenská příprava na vysokých školách v ČSSR". Předpis upravující řízení, organizaci, průběh a zabezpečení vojenské přípravy studentů denního studia na vysokých školách v ČSSR nabyl účinnosti od 1. ledna 1972 a zrušil dosavadní předpis Sm-škol-4.

Do předpisu lze nahlédnout na rektorátech vysokých škol, děkanátech fakult a na vojenských katedrách vysokých škol.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
o5/c14/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1972 - 31.08.1983
0. 01.01.1972 Vyhlášené znění