Vyhláška č. 97/1972 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 170/1969 Sb. a vyhlášky č. 124/1970 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-97
Částka 28/1972
Platnost od 14.12.1972
Účinnost od 01.01.1973
Zrušeno k 02.01.1988
Minulé znění 01.01.1973 - 01.01.1988

97

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky

ze dne 28. listopadu 1972,

kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhláška č. 170/1969 Sb. a vyhlášky č. 124/1970 Sb.

Účinnost: 1. ledna 1973

Platnost: 14. prosince 1972

Uveřejněno v: čá 28/1972 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
28/1972 Sb. Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá s platností pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
124/1970 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 170/1969 Sb.
170/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o prodloužení platnosti některých ustanovení vyhlášky č. 48/1963 Sb., o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek
156/1968 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1973 - 01.01.1988
0. 14.12.1972 Vyhlášené znění