Vyhláška č. 89/1972 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-89
Částka 26/1972
Platnost od 15.11.1972
Účinnost od 01.01.1973
Aktuální znění 01.01.1973

89

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

ze dne 9. listopadu 1972,

kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb.

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními úřady stanoví podle § 15 odst. 1 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, a § 18 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči:


Článek I

§ 5 bod 1 vyhlášky č. 156/1968 Sb., ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb., se mění a zní takto:

"1. vyhláška č. 48/1963 Sb., o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek, ve znění vyhlášky č. 100/1965 Sb., o zrušení povinného odprodeje sádla, kromě § 8 odst. 1 věta prvá, odst. 2 až 6 a § 9, které platí do 31. prosince 1975."


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.


Ministr: Ing. Nágr v. r.

Souvislosti

Mění
156/1968 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat
Odkazuje na
156/1968 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat
48/1963 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek
66/1961 Sb. Zákon o veterinární péči
51/1959 Sb. Zákon o výkupu zemědělských výrobků

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1973 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 00:45)
0. 15.11.1972 Vyhlášené znění