Vyhláška č. 82/1972 Sb.Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-82
Částka 24/1972
Platnost od 31.10.1972
Účinnost od 31.10.1972
Zrušeno k 02.01.1985
Minulé znění 31.10.1972 - 01.01.1985

82

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství Slovenské socialistické republiky

ze dne 28. září 1972,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů

Účinnost: 31. října 1972

Platnost: 31. října 1972

Uveřejněno v: čá 24/1972 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
24/1972 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
11/1971 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.10.1972 - 01.01.1985
0. 31.10.1972 Vyhlášené znění