Usnesení č. 78/1972 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-78
Částka 24/1972
Platnost od 31.10.1972
Vyhlášené znění 31.10.1972

78

USNESENÍ

Předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

ze dne 24. října 1972

o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

Předsednictvo Federálního shromáždění vyhlašuje podle čl. 59 ústavního zákona o československé federaci a podle § 50 zákona č. 44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, doplňovací volby ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění na sobotu dne 16. prosince 1972.

Indra v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
44/1971 Sb. Zákon o volbách do Federálního shromáždění
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 31.10.1972 Vyhlášené znění