Usnesení č. 14/1972 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 55 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-14
Částka 6/1972
Platnost od 28.03.1972
Vyhlášené znění 28.03.1972

14

USNESENÍ

Předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

ze dne 28. března 1972

o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 55 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

Předsednictvo Federálního shromáždění vyhlašuje podle čl. 59 ústavního zákona o československé federaci a podle § 50 zákona č. 44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, doplňovací volby ve volebním obvodu č. 55 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění na sobotu dne 27. května 1972.

Indra v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
67/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn
91/1995 Sb. Zákon o požární ochraně (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
43/1972 Sb. Vyhláška Slovenského báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
42/1972 Sb. Zákon Slovenské národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
41/1972 Sb. Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
Odkazuje na
44/1971 Sb. Zákon o volbách do Federálního shromáždění
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 28.03.1972 Vyhlášené znění