Redakční oznámení č. 121/1972 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-121
Částka 33/1972
Platnost od 29.12.1972
Vyhlášené znění 29.12.1972

121

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskové chyby

ve vyhlášce federálního ministerstva financí č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu, v českém a slovenském vydání

Nad titulkem Všeobecná ustanovení není vytištěno označení tohoto paragrafu - § 2.

V § 19 v prvním řádku bylo vytištěno nesprávně "Federální ministerstvo financí ....." místo správného "Příslušné ministerstvo financí ....".

Redakce

Redakce Sbírky zákonů dále upozorňuje, že nedopatřením tiskárny byl v levém sloupci redakčního sdělení č. 101/1972 Sb. v částce 29, slovenského vydání, nesprávně zalomen poslední řádek znějící "socialistickej republiky" místo správného řádku znějícího "-kový počet dní jeho dovolenky".

Souvislosti

Odkazuje na
101/1972 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
90/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 29.12.1972 Vyhlášené znění