Zákon č. 109/1972 Sb.Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1973

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-109
Částka 31/1972
Platnost od 27.12.1972
Účinnost od 01.01.1973
Zrušeno k 02.01.1974
Minulé znění 01.01.1973 - 01.01.1974

109

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 20. prosince 1972

o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na tok 1973

Účinnost: 1. ledna 1973

Platnost: 27. prosince 1972

Uveřejněno v: čá 31/1972 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
31/1972 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o smlouvách o přípravě dodávek některých staveb

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1973 - 01.01.1974
0. 27.12.1972 Vyhlášené znění