Redakční oznámení č. 101/1972 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-101
Částka 29/1972
Platnost od 15.12.1972
Vyhlášené znění 15.12.1972

101

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb

1. ve vyhlášce federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 81/1972 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1973, 2. v zákoně České národní rady č. 86/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, slovenského vydání

V odstavci 8 vyhl. č. 81/1972 v 3. řádku je chybně vytištěno "mení sa tým celkový počet dní jeho dovolenky"; správně má být "nemení sa tým celkový počet jeho dovolenky".

V § 4 idst. 1 v posledním řádku zák. č. 86/1972 Sb. je chybně vytištěno "Československej socialistickej republiky"; správně má být "Českej socialistickej republiky".

Redakce

Souvislosti

Je odkazován z
121/1972 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Odkazuje na
86/1972 Sb. Zákon České národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat
81/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1973

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 15.12.1972 Vyhlášené znění