Oznámení č. o6/c38/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1971-c38-o6
Částka 38/1971
Platnost od 27.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Zrušeno k 20.03.1989 (o4/c5/1989 Sb.)
Minulé znění 01.01.1972 - 19.03.1989

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice ze dne 13. července 1971, č. j. LP-252.3-29. 6. 1971, o ochraně proti Rh isoimunizaci.

Směrnice stanoví podmínky pro ochranu Rh negativních žen proti Rh isoimunizaci po po rodu a způsob zajištění plazmy pro přípravu Imunoglobulinu anti-Rho (D).

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1972. Jsou uveřejněny ve Věstníku MZ ČSR v částce 11/1971 a je možno do nich nahlédnout v odborech zdravotnictví národních výborů a krajských ústavech národního zdraví.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
o4/c5/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1972 - 19.03.1989
0. 27.12.1971 Vyhlášené znění