Oznámení č. o3/c36/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1971-c36-o3
Částka 36/1971
Platnost od 20.12.1971
Účinnost od 20.12.1971
Zrušeno k 01.01.1975 (103/1974 Sb.)
Minulé znění 20.12.1971 - 31.12.1974

Ministerstvo financí České socialistické republiky

v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy ČSR vydalo výnos čj. 153/31 546/1971 ze dne 13. října 1971, ve kterém stanoví, aby počínaje vyměřením zemědělské daně z důchodů JZD za rok 1971, byl příspěvek odváděný (placený) JZD na činnost Českého svazu družstevních rolníků odčitatelnou položkou od základu zemědělské daně z důchodů.

Výnos bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 5/1971.

Do výnosu lze nahlédnout též na ministerstvu financí ČSR.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
103/1974 Sb. Zákon o zemědělské dani

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.12.1971 - 31.12.1974
0. 20.12.1971 Vyhlášené znění