Oznámení č. o5/c27/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1971-c27-o5
Částka 27/1971
Platnost od 30.09.1971
Účinnost od 01.07.1971
Aktuální znění 01.09.1980

Ministerstvo zdravotnictví ČSR vydalo

Uvedené předpisy nabyly účinnosti dnem 1. července 1971 a byly jimi zrušeny

- výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 31. března 1967, čj. PM-612-23. 3.1967 (oznámen v částce 34/1967 Sb.), o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků ve znění výnosu ze dne 31. března 1969, čj. ER/3-612-19. 3.1969 (oznámen v částce 25/1969 Sb.), jímž se řeší některé nedostatky v základních platech zdravotnických pracovníků, výnosu ze dne 16. dubna 1969, čj. E/EP-612-13.3.1969, o úpravě odměňování zdravotnických pracovníků za pracovní pohotovost a výnosu ze dne 29. prosince 1969, čj. E/EP-612-25.9.1969 (oznámen v částce 10/1970 Sb.),

- výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 15. května 1969, čj. E/EP-612-25. 4.1969, o prémiování zubních laborantů.

Uvedené předpisy byly uveřejněny v částce 7-9 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR, ročník 1971.

Souvislosti

Je měněn
o8/c3/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c22/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c24/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c25/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c3/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c20/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Ruší
o15/c34/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
15/1974 Sb. Dohoda o spolupráci na úseku ochrany a karantény rostlin mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky
16/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o hospodaření s lihem
27/1971 Sb. Dohoda o zřízení mezinárodní oborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce INTERCHIM
10/1970 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru Bratislava-venkov, kterou se určuje místní národní výbor stavebním úřadem
25/1969 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
34/1967 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
10. 01.09.1980 o8/c3/1981 Sb. Aktuální znění (exportováno 09.08.2020 01:39)
9. 01.09.1979 - 31.08.1980 o8/c22/1979 Sb.
8. 01.12.1978 - 31.08.1979 o7/c5/1979 Sb.
7. 01.06.1978 - 30.11.1978 o9/c24/1978 Sb.
6. 01.02.1978 - 31.05.1978 o7/c5/1979 Sb.
5. 29.10.1976 - 31.01.1978 o7/c25/1976 Sb.
4. 01.02.1976 - 28.10.1976 o5/c3/1976 Sb.
3. 17.07.1975 - 31.01.1976 o9/c20/1975 Sb.
2. 20.04.1972 - 16.07.1975 o13/c16/1972 Sb.
1. 01.07.1971 - 19.04.1972
0. 01.07.1971 Vyhlášené znění