Oznámení č. o3/c13/1971 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1971-c13-o3
Částka 13/1971
Platnost od 24.06.1971
Účinnost od 01.01.1971
Zrušeno k 01.01.1972
Minulé znění 01.01.1971 - 31.12.1971

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 18. května 1971 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o výměně zboží a platech v roce 1971. Dohoda platí ode dne 1. ledna 1971 do dne 31. prosince 1971.

Text Dohody je uložen v archívu federálního ministerstva zahraničních věcí.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1971 - 31.12.1971
0. 01.01.1971 Vyhlášené znění