Oznámení č. o7/c1/1971 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1971-c1-o7
Částka 1/1971
Platnost od 11.02.1971
Účinnost od 25.11.1970
Zrušeno k 13.10.1971
Minulé znění 25.11.1970 - 12.10.1971

Ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 25. listopadu 1970 byl v Kábulu podepsán Protokol na obchodní rok 1970/71 k Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím afghánským ze dne 5. listopadu 1968. Protokol vstoupil v platnost dnem podpisu a účinností ode dne 13. října 1970 do dne 12. října 1971 a upravuje výměnu zboží mezi oběma zeměmi v uvedeném období.

Text Protokolu je uložen v archivu ministerstva zahraničních věcí.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 25.11.1970 - 12.10.1971
0. 25.11.1970 Vyhlášené znění