Vyhláška č. 50/1971 Sb.Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1971-50
Částka 15/1971
Platnost od 07.07.1971
Účinnost od 01.09.1971
Zrušeno k 02.10.1990
Minulé znění 01.09.1971 - 01.10.1990

50

VYHLÁŠKA

Slovenského úřadu bezpečnosti práce

ze dne 9. června 1971

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi

Účinnost: 1. září 1971

Platnost: 7. července 1971

Uveřejněno v: čá 15/1971 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
15/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1971 - 01.10.1990
0. 07.07.1971 Vyhlášené znění