Zákon č. 32/1971 Sb.Zákon Slovenské národní rady o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1971-32
Částka 10/1971
Platnost od 15.05.1971
Účinnost od 01.07.1971
Zrušeno k 02.01.1990
Minulé znění 01.07.1971 - 01.01.1990

32

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 5. května 1971

o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)

Účinnost: 1. července 1971

Platnost: 15. května 1971

Uveřejněno v: čá 10/1971 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
74/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví
119/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem
o2/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c16/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
22/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb.
21/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb
136/1985 Sb. Vyhláška o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví
o5/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
108/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb.
o2/c26/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
118/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky
90/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku
15/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací
159/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
o3/c14/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c14/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
69/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 122/1980 Sb., o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací
1/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
o1/c1/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
172/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
122/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací
121/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví
151/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací
123/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření
o10/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
160/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
151/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací
o4/c15/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c15/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c7/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
119/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení
163/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření
123/1971 Sb. Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady
122/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o rozpočtovém určení výnosu odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení a o jejich správě
121/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o lidové kontrole v Slovenské socialistické republice
120/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na léta 1971 - 1975
32/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)
o6/c51/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Odkazuje na
32/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)
10/1971 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 120/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1971 - 01.01.1990
0. 15.05.1971 Vyhlášené znění