Zákon č. 159/1971 Sb.Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1971-159
Částka 39/1971
Platnost od 27.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Zrušeno k 02.01.1993
Minulé znění 01.01.1972 - 01.01.1993

159

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 20. prosince 1971,

kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy

Účinnost: 1. ledna 1972

Platnost: 27. prosince 1971

Uveřejněno v: čá 39/1971 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
109/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
197/1998 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
119/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem
99/1985 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky lesních výrobků
73/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb
90/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku
152/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva
35/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky
50/1976 Sb. Stavební zákon
156/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku
37/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky
146/1961 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva
Odkazuje na
39/1971 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
69/1967 Sb. Zákon o národních výborech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1972 - 01.01.1993
0. 27.12.1971 Vyhlášené znění