Opatření č. 145/1971 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1971-145
Částka 37/1971
Platnost od 23.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Aktuální znění 01.01.1972

145

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 22. prosince 1971

o změně podřízenosti Pohraniční stráže

Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) Pohraniční stráž se převádí z podřízenosti ministra národní obrany Československé socialistické republiky do podřízenosti ministra vnitra Československé socialistické republiky.

(2) Součinnost Pohraniční stráže s Československou lidovou armádou při obraně československé socialistické republiky upraví ministr vnitra Československé socialistické republiky v dohodě s ministrem národní obrany Československé socialistické republiky.


§ 2

Zrušuje se zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1965 Sb., o změně podřízenosti Pohraniční stráže.


§ 3

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

v z. Hůla v. r.

Souvislosti

Ruší
138/1965 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže
Je odkazován z
38/1972 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
Odkazuje na
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci
138/1965 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1972 Aktuální znění (exportováno 06.06.2020 03:08)
0. 23.12.1971 Vyhlášené znění