Oznámení č. o9/c24/1970 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1970-c24-o9
Částka 24/1970
Platnost od 11.08.1970
Účinnost od 06.02.1970
Zrušeno k 06.02.1971
Minulé znění 06.02.1970 - 05.02.1971

Ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že výměnou nót provedenou v Nikósii dne 11. března (23. března) 22. května 1970 byla obnovena platnost zbožových listin sjednaných v rámci Obchodní dohody mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou ze dne 6. února 1962, na další období jednoho roku, tj. na období od 6. února 1970 do 5. února 1971.

Texty uvedených nót jsou uloženy v archivu ministerstva zahraničních věcí.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 06.02.1970 - 05.02.1971
0. 06.02.1970 Vyhlášené znění