Zákon č. 30/1970 Sb.Zákon Slovenské národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1970-30
Částka 8/1970
Platnost od 08.04.1970
Účinnost od 08.04.1970
Zrušeno k 30.12.1990
Minulé znění 08.04.1970 - 29.12.1990

30

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 12. března 1970

o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky

Účinnost: 8. dubna 1970

Platnost: 8. dubna 1970

Uveřejněno v: čá 8/1970 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
342/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích z užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb.
56/1978 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky o soustředění některých činností obvodních soudů a státních notářství v hlavním městě Slovenské socialistické republiky Bratislavě
37/1978 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 30/1970 Sb., o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky
96/1977 Sb. Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
o4/c36/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
8/1970 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 08.04.1970 - 29.12.1990
0. 08.04.1970 Vyhlášené znění