Zákon č. 29/1970 Sb.Zákon Slovenské národní rady o utvoření obvodních národních výborů v městě Košicích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1970-29
Částka 8/1970
Platnost od 08.04.1970
Účinnost od 08.04.1970
Zrušeno k 02.01.1983
Minulé znění 08.04.1970 - 01.01.1983

29

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 12. března 1970

o utvoření obvodních národních výborů v městě Košicích

Účinnost: 8. dubna 1970

Platnost: 8. dubna 1970

Uveřejněno v: čá 8/1970 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
o1/c5/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c18/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
138/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
93/1970 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o určování názvů obcí a jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a o číslování budov
Odkazuje na
8/1970 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 08.04.1970 - 01.01.1983
0. 08.04.1970 Vyhlášené znění