Zákon č. 115/1970 Sb.Zákon Slovenské národní rady o finančních správách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1970-115
Částka 36/1970
Platnost od 14.12.1970
Účinnost od 01.01.1971
Zrušeno k 21.03.1991
Minulé znění 01.01.1971 - 20.03.1991

115

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 3. prosince 1970

o finančních správách

Účinnost: 1. ledna 1971

Platnost 14. prosince 1970

Uveřejněno v: čá 36/1970 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
560/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z obratu
530/1990 Sb. Zákon o dluhopisech
107/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu
38/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkových odvodech za neúměrný růst mezd a odměn za práci
119/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem
77/1986 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
112/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení cen
90/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku
153/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o pokutách za opožděné uvedení strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a investičních celků dovezených ze zahraničí do provozu
123/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření
73/1977 Sb. Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení (úplné znění zákona o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
72/1977 Sb. Zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení (úplné znění zákona o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
141/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky a obdobných činností
113/1971 Sb. Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
111/1971 Sb. Zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení
135/1970 Sb. Zákon o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje Československé socialistické republiky a o státním rozpočtu československé federace na rok 1971
73/1952 Sb. Zákon o dani z obratu
Odkazuje na
36/1970 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1971 - 20.03.1991
0. 14.12.1970 Vyhlášené znění