Oznámení č. o4/c50/1969 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1969-c50-o4
Částka 50/1969
Platnost od 30.12.1969
Účinnost od 01.01.1969
Aktuální znění 01.01.1969

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem financí ČSR s přihlédnutím k čl. 9 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, podle § 58, odst. 1 vládního nařízení č. 100/1968 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládních nařízení č. 83/1967 Sb. a č. 13/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., a podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 16/1967 Sb., o ekonomických nástrojích a o fondech jednotných zemědělských družstev, Směrnice pro poskytování prémií za zvýšení tržní produkce mléka a vybraných zemědělských výrobků na rok 1969. Směrnice stanoví podmínky pro přiznání nároku na výplatu prémií zemědělským organizacím v oboru ministerstva zemědělství a výživy ČSR.

Směrnice jsou uveřejněny v částce 6/1969 Věstníku ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky pod poř. č. 3 a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1969.

Směrnice ruší směrnice pro poskytování prémií za zvýšení tržní produkce mléka a vybraných zemědělských výrobků v roce 1968 uveřejněné ve Věstníku MZVž, částka 14/1968, poř. č. 27 a registrované ve Sbírce zákonů ČSSR.

Souvislosti

Odkazuje na
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci
100/1968 Sb. Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.), o výrobě a prodeji bohoslužebných předmětů a devocionálií
13/1968 Sb. Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání
83/1967 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství
16/1967 Sb. Vládní nařízení o ekonomických nástrojích a o fondech jednotných zemědělských družstev
100/1966 Sb. Vládní nařízení o plánovitém řízení národního hospodářství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1969 Aktuální znění (exportováno 04.08.2020 10:17)
0. 01.01.1969 Vyhlášené znění