Opatření č. 88/1969 Sb.Zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1969-88
Částka 31/1969
Platnost od 28.07.1969
Účinnost od 28.07.1969
Zrušeno k 02.01.1978
Minulé znění 28.07.1969 - 01.01.1978

88

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Slovenské národní rady

ze dne 16. července 1969

o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel

Účinnost: 28. července 1969

Platnost: 28. července 1969

Uveřejněno v: čá 31/1969 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
62/1977 Sb. Zákon o úpravách soustavy odvodů a daní organizací
Odkazuje na
31/1969 Sb. Rozhodnutí presidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.07.1969 - 01.01.1978
0. 28.07.1969 Vyhlášené znění