Oznámení č. o2/c51/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních predpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-c51-o2
Částka 51/1968
Platnost od 29.12.1968
Aktuální znění 01.09.1976

Ministerstvo školství

vydalo směrnice o studiu na Střední hudební škole internátní pro mládež s vadami zraku a na Odborné ladičské škole internátní pro mládež s vadami zraku v Praze ze dne 18. prosince 1968, čj. 34 200/68-I/2.

Směrnice upravují organizaci vyučování a výchovy, přijímání žáků, druhy zkoušek a organizační strukturu obou škol.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 20. prosince 1968 a lze do nich nahlédnout v ministerstvu školství, školské správě Národního výboru hl. m. Prahy a ve škole.

Směrnicemi ze dne 30. července 1976 čj. 21 000/76-201 se zrušuje směrnice o studiu na Střední hudební škole internátní pro mládež s vadami zraku v Praze a na Odborné ladičské škole internátní pro mládež s vadami zraku v Praze a o organizaci těchto škol ze dne 18. prosince 1968 čj. 34 200/68-I/2, registrované v částce 51/1968 Sb., pokud se jejich ustanovení týkají Střední hudební školy internátní pro mládež s vadami zraku v Praze.

Směrnice ze dne 2. srpna 1976 čj. 21 201/76-201 zrušují směrnice o studiu na Střední hudební škole internátní pro mládež s vadami zraku v Praze a na Odborné ladičské škole internátní pro mládež s vadami zraku v Praze a o organizaci těchto škol ze dne 18. prosince 1968 čj. 34 200/68-I/2, registrované v částce 51/1968 Sb., pokud se jejich ustanovení týkají Odborné ladičské školy.

Souvislosti

Je měněn
o4/c20/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c19/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1976 o8/c19/1976 Sb., o4/c20/1976 Sb. Aktuální znění (exportováno 28.05.2020 07:29)
0. 29.12.1968 Vyhlášené znění